6944450460

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Σε μια τουριστική χώρα όπως η Ελλάδα η οποία προσελκύει ετησίως, ένα σημαντικό αριθμό επισκεπτών, η εξασφάλιση των υπηρεσιών φιλοξενίας αλλά και της τουριστικής μονάδας από μια σειρά κινδύνων αποτελεί κομβικής σημασίας αναγκαιότητα για τους επιχειρηματίες του κλάδου. Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες του τουριστικού τομέα, το γραφείο μας παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών ασφάλισης ειδικά σχεδιασμένο για την θωράκιση τουριστικών μονάδων καθώς και την κάλυψη αστικής ευθύνης του ξενοδόχου έναντι τρίτων.

Α. Ασφάλιση κτιρίου & περιεχομένου τουριστικής μονάδας

Στις παρεχόμενες καλύψεις του προγράμματος ασφάλισης κτιρίου και περιεχομένου περιλαμβάνονται:

 • Πυρκαγιά από αμέλεια ή τυχαίο γεγονός
 • Πυρκαγιά από πτώση κεραυνού
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση της πυρκαγιάς
 • Ζημιές από τους καπνούς της πυρκαγιάς
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πυρκαγιά από δένδρα και δένδρα δάσους
 • Βραχυκύκλωμα (έως 5.000 €)
 • Κλοπή και ζημιές κλοπής συνεπεία διαρρήξεως (Ανώτατο όριο 6.000 € σε Α’ κίνδυνο)
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Θραύση κρυστάλλων (έως 6.000 €)
 • Θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, πλημμύρα, παγετός
 • Ρήξη σωληνώσεων – υδρεύσεως – κεντρικής θερμάνσεως – αποχετεύσεως – υπερχείλιση δεξαμενών (εξαιρούνται της καλύψεως οικοδομές ηλικίας πλέον των15 ετών εκτός και αν αποδεδειγμένα έχουν ανακαινισθεί.

Συμπληρωματικά μπορεί να προστεθεί η κάλυψη σεισμού (παρέχεται αποκλειστικά σε αντισεισμικές κατασκευές οι οποίες έγιναν σύμφωνα με τους Γ.Ο.Κ οι οποίοι ισχύουν μετά το 1955).

Πρέπει να γνωρίζετε
Το πρόγραμμα προσφέρεται σε:

 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες συνολικής ασφαλιζόμενης αξίας έως 500.000 €.
 • Κατασκευές από μπετόν αρμέ ταρατσοσκεπείς, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις εκάστοτε διατάξεις πυρασφάλειας.

– Κατασκευές η οροφή των οποίων στηρίζεται σε διακοσμητικούς ξύλινους δοκούς (παραδοσιακές οροφές) και κεραμοσκεπείς κατασκευές επιβαρύνονται με επασφάλιστρο.

Β. Κάλυψη αστικής ευθύνης ξενοδόχου έναντι τρίτων

Στις παρεχόμενες καλύψεις του προγράμματος Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχου έναντι Τρίτων περιλαμβάνονται:

 • Σωματικές βλάβες τρίτων
 • Υλικές ζημιές τρίτων
 • Ομαδικό ατύχημα
 • Απώλεια ή ζημία αποσκευών ή προσωπικών αντικειμένων των πελατών με εξαίρεση: χρήματα, τιμαλφή, κοσμήματα κλπ.

ΕΝΔΗΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Για ασφάλιση 10 Δωματίων/Διαμερισμάτων ,και με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της 90.000€ το κόστος της ασφάλειας είναι 37 € το χρόνο !!!

Για ασφάλιση 15 Δωματίων/Διαμερισμάτων ,και με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της 120.000€ το κόστος της ασφάλειας είναι 53 € το χρόνο !!!

Για ασφάλιση 20 Δωματίων/Διαμερισμάτων ,και με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της 240.000€ το κόστος της ασφάλειας είναι 96 € το χρόνο !!!

Translate »
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide