6944450460

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ–ΒΑΣΙΚΗ

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

– Πυρκαγιά, κεραυνός, ευρεία έκρηξη
– Πυρκαγιά από δάσος
– Ζημιές από καπνό
– Πτώση αεροσκαφών
– Πρόσκρουση οχήματος
– Αξία αντικατάστασης καινούργιου μόνο για την οικοδομή (για οικοδομές ηλικίας έως 25 ετών)
– Αποκομιδή ερειπίων έως 3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με μέγιστο το ποσό των € 5.000

 

  1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ:

– Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες

– Τρομοκρατικές ενέργειες

– Κακόβουλες ενέργειες, βανδαλισμός

– Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα

– Χιόνι, βροχή, χαλάζι, παγετός

– Διάρρηξη / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, κλιματισμού, κεντρικής θέρμανσης και αποχετεύσεων, για ηλικίες οικοδομών έως 25 ετών

– Ζημιά από τυχαία διαρροή sprinklers

– Ζημιές από πτώση δέντρων και στύλων (συμπεριλαμβάνεται και το κόστος απομάκρυνσης αυτών έως του ποσού € 1.000 ανά γεγονός και ετησίως)

– Θραύση κρυστάλλων, βιτρινών και φωτεινών επιγραφών έως του ποσού των €1.500 ανά γεγονός και ετησίως

– Ζημιές κτιρίου / βελτιώσεων από απόπειρα κλοπής σε Α΄κίνδυνο, έως του ποσού των € 1.500 ανά γεγονός και € 3.000 ετησίως

– Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη

– Ληστεία ταμείου (εφ’ όσον ασφαλίζεται το περιεχόμενο) έως του ποσού των € 1.500 ανά γεγονός και € 2.500 ετησίως

– Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτόμενης ζημιάς, έως του ποσού των € 15.000 ανά γεγονός και € 30.000 ετησίως

– Αστική ευθύνη λειτουργίας χώρου έως του ποσού των € 10.000 ανά γεγονός και € 20.000 ετησίως (για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων)

– Βραχυκύκλωμα σε Α’ κίνδυνο έως του ποσού € 3.000 ανά γεγονός και ετησίως

– Έξοδα έκδοσης αδειών και αμοιβών αρχιτεκτόνων, μηχανικών μετά από ζημιά καλυπτομένου κινδύνου, έως του ποσού € 3.000 ανά γεγονός και ετησίως

– Έξοδα κατάσβεσης – πυρόσβεσης έως του ποσού των € 3.000 ανά γεγονός και ετησίως

– Έξοδα άντλησης υδάτων έως € 2.000 ανά γεγονός και ετησίως

– Έξοδα φύλαξης της επιχείρησης μετά από ζημιά καλυπτομένου κινδύνου, έως του ποσού των € 3.000 ανά γεγονός και ετησίως

– Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης & μεταφοράς / επαναφοράς περιεχομένου μετά από ζημιά καλυπτομένου κινδύνου, έως του ποσού των € 3.000 ανά γεγονός και ετησίως

– Επίδομα διακοπής εργασιών μετά από ζημιά καλυπτομένου κινδύνου, € 150 ημερησίως με ανώτατο όριο 60 ημέρες

– Αλλοίωση εμπορευμάτων εντός ψυγείων μετά από διακοπή ρεύματος έως του ποσού των € 1.500 ανά γεγονός και € 3.000 ετησίως

– Όρος πρόνοιας έως το 10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου

– Καθίζηση – ολίσθηση εδάφους συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων

 

Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ:

– Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, βροχή, χαλάζι και παγετός, 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό € 1.500 για υπόγεια / ημιυπόγεια και € 750 για ισόγειο και ορόφους.

– Διάρρηξη / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, κλιματισμού, κεντρικής θέρμανσης και αποχετεύσεων, 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο ποσό € 750

– Θραύση κρυστάλλων, βιτρινών και φωτεινών επιγραφών, € 150 σε κάθε ζημιά

– Βραχυκύκλωμα € 150 σε κάθε ζημιά

– Κλοπή περιεχομένου 10% σε κάθε ζημιά με ελάχιστο € 750

– Διακοπή εργασιών οι 3 πρώτες εργάσιμες ημέρες

– Καθίζηση / ολίσθηση 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου

– Σεισμός 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου

 

ΜΕΤΡΑ ΚΛΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α, Β & Γ:

– Κλειδαριές ασφαλείας

– Εσωτερικά ή εξωτερικά ρολά

– Εναλλακτικά ύπαρξη συναγερμού συνδεδεμένου με εταιρία φύλαξης, ο οποίος να καλύπτει όλα τα ανοίγματα και να τίθεται σε λειτουργία κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες της επιχείρησης

 

ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ:

– Κλειδαριές ασφαλείας και

– Εσωτερικά ή εξωτερικά ρολά και

– Συναγερμός συνδεδεμένος με εταιρία φύλαξης, ο οποίος να καλύπτει όλα τα ανοίγματα και να τίθεται σε λειτουργία κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες της επιχείρησης.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΠΕΡΓΙΩΝ, ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΩΝ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η κάλυψη των ως άνω κινδύνων δεν παρέχεται στις περιπτώσεις που το ασφαλιζόμενο κατάστημα ή επιχείρηση βρίσκονται στην περιοχή της Αθήνας και συγκεκριμένα εντός του τετραγώνου που περικλείεται από τις οδούς Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΣΤΑΔΙΟΥ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών τμημάτων αυτών.

Οι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ είναι οι παρακάτω (Α, Β, Γ και Δ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:

– ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
– ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ
– ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ|
– ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ, ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
– ΓΡΑΦΕΙΑ
– ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ
– ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
– ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
– ΙΑΤΡΕΙΑ
– ΙΑΤΡΙΚΑ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
– ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ
– ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ-ΚΑΦΕΠΩΛΕΙΑ
– ΚΗΔΕΙΩΝ / ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ
– ΚΛΙΝΙΚΕΣ
– ΚΟΥΡΕΙΑ (ΟΧΙ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ)
– ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΑ
– ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
– ΞΕΝΩΝΕΣ ΖΩΩΝ
– ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ
– ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ (ΜΑΝΑΒΙΚΑ)
– ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ
– ΠΑΙΔΙΚΟΙ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
– ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
– ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
– ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ
– ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
– ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ
– ΩΔΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:

– ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ

– ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

– ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

– ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΑ

– ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΔΗ (ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΑ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ)

– ΓΥΨΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΕΣ κατόπιν γραπτής εγκρίσεως από την Εταιρία (ΟΧΙ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ)

– ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ – ΠΑΝΣΙΟΝ

– ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ

– ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

– ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)

– ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, (ΕΚΤΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ / ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ), ΠΟΜΟΛΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΣΙΔΕΡΙΚΑ ΚΛΠ

– ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ

– ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΑ)

– ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΗΧΑΝΩΝ / ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ)

– ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

– ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ)

– ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ

– ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΡΜΑΤΑ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ)

– ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΑ

– ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

– ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ:

– ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΟΧΙ ΚΑΒΕΣ)

– ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΦΟΥΡΝΟΙ)

– ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ)

– ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ (ΧΩΡΙΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ)

– ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΟΧΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)

– ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΚΑΛΤΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, (PET SHOPS), ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

– ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΨΥΞΗΣ / ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ / ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ

– ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΥΣΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ή ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ)

– ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΞΗΡΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)

– ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΛΟΠΗ)

– ΡΑΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΡΑΦΕΙΑ, ΑΤΕΛΙΕ ΜΟΔΑΣ

– ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

– ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ / ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ:

– ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ AIR CONDITIONS ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ / ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΦΕΙΑ (ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ)

– ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ

– ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΟΙ (PARKING) ΜΕ Η’ ΧΩΡΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

– ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ)

– ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

– ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΟΧΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΔΩΡΩΝ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)

– ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ)

– ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

– ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΜΟΚΕΤΩΝ / ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 

– ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ / ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΛΟΠΗ)

– ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ / ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

– ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ / ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ)

– ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

– ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ / ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ

– ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

– ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ / ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

– ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ

Translate »
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide